مطالعه و بررسی روش اجرای اتصال گالری دسترسی به تونل مکانیزه در ایستگاه میدان شهید مطهری پروژه خط A متروی قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناس ارشد فنی پروژه خط A متروی قم

2 مسئول فنی پروژه خط A متروی قم

3 معاونت فنی و مهندسی پروژه خط A متروی قم

چکیده

با توجه به طولانی بودن مسیر تونل مکانیزه (در حدود m 10300)، ارایه خدمات و پشتیبانی به دستگاه حفاری تا پایان مسیر از طریق پرتال ورودی امکان­پذیر نبوده و باعث کندی سرعت پیشروی دستگاه و کاهش راندمان حفاری می‌شد. لذا تصمیم بر این شد که قبل از رسیدن TBM به ایستگاه A9(میدان شهید مطهری) در میانه مسیر (متراژ m 5200) سایت پشتیبان دیگری احداث و از طریق گالری دسترسی با شیب 13 درصد، پس از عبور TBM به تونل مکانیزه متصل شود. در این مقاله سعی شده است چگونگی اجرا و اتصال گالری دسترسی به روش سنتی (NATM) به متراژ  m125 با محاسبه پایداری و در نظر گرفتن تحکیمات آن برای اتصال به سگمنت‌های تونل مکانیزه مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. کمترین و بیشترین روباره گالری دسترسی به ترتیب m 5/3 و m19 بوده که بایستی با عبور 40 درصد از زیر بافت فرسوده و میادین قدیمی شهری با روباره حدود m 5/3 به تونل مکانیزه متصل شود. لازم به ذکر است که در آینده از این گالری ارتباطی برای اجرای طبقه سکوی ایستگاه A9 (میدان شهید مطهری) استفاده خواهد شد. پس از اتمام احداث ایستگاه نیز از آن می‌توان برای خروجی اضطراری یا پدافند غیرعامل استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها