1,330
432
62
5
32
   

 اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1399
اعتبار نشریه: داخلی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: علوم و فنون سازندگی
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: stc@ihu.ac.ir
نوع مجوز: CC BY

Creative Commons License


 

   این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

** نکات مهمی که نویسندگان باید توجه کنند:

  1. لازم است نویسندگان هنگام ارسال مقاله از فرمت نشریه استفاده نمایند.
  2. لازم است فرم تعهدنامه و تعارض منافع توسط نویسنده مسئول تکمیل و امضاء شود و سپس هنگام ارسال در سامانه نشریه بارگذاری گردد.
  3. این نشریه جهت جلوگیری از سرقت ادبی از سامانه همانندجو (سامانه سمیم نور یا ایرانداک) در زمان ارسال مقاله استفاده می‌نماید. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  4. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  5. فرم مشخصات نویسندگان را نیز از  اینجا دریافت نمایید.

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، آذر 1402 

ابر واژگان