441
139
31
7
32
   

  اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار: 1399
اعتبار نشریه: داخلی

حوزه  تخصصی: علوم فنون سازندگی
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

Creative Commons License

این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد.

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را بطور کامل رعایت نمایند.
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
شماره جاری: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، اسفند 1400، صفحه 1-57 

ارائه الگویی برای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی

صفحه 1-14

احسان ابراهیمی؛ علیرضا صادقیان فر؛ رضا موثقی صداقت


استفاده از مهندسی ارزش در انتخاب قوس با شعاع کم- تونل مکانیزه خط 3 قطار شهری مشهد

صفحه 41-48

سید رضا حسنی زاوه؛ حسن شایسته عظیمیان؛ حسین میرمحرابی؛ حسن شمسی فراشاه


ابر واژگان