اهداف و چشم انداز

  • کمک به رشد و آگاهی و تولیدات   علمی در عرصه‏ های کاری قرارگاه
  • کمک به اشاعه وگسترش تجربیات حاصل از طراحی و اجرای طرح های کلان ملی برای عموم
  • کمک به ایجاد بستر مناسب برای تبادل یافته‏ های علم پژوهان در عرصه سازندگی