راهنمای نویسندگان

نویسندگان و پژوهشگران گرامی قبل از ارسال مقالات خود به نشریه علمی علوم و فنون سازندگی لازم است فایل های «راهنمای نگارش مقاله» را به دقت مطالعه کرده و در ارسال مقاله خود مد نظر قرار دهند. لازم به ذکر است مقالاتی که بدون رعایت موارد مطروحه دریافت گردد جهت داوری ارسال نخواهد شد.

 

 1. ثبت اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «الگوی تهیه مقالات» نشریه است.
 2. تنها مقالاتی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده و نویسنده متعهد به عدم نشر آنها در جای دیگر باشد و مقاله‌های ارسال شده برای انتشار در نشریه نباید به صورت همزمان به مجله‌ دیگری ارسال شده باشد. ارسال فرم­‌های "تعهدنامه اخلاقی نویسندگان" و "تعارض منافع" الزامی است. لازم است این فرم‌ها پرینت گرفته شده و پس از امضاء و اسکن، به همراه فایل مقاله ارسال گردد.
 3. نتیجه ارزیابی مقالات دریافت شده طی دو الی سه ماه به نویسنده/ نویسندگان اعلام خواهد شد که در صورت نیاز به انجام اصلاحات در مقاله، این دوره زمانی بیشتر خواهد شد.
 4. مقالات دریافت شده، بازگردانده نمی‌شود.
 5. نشریه در ویرایش مقالات ارسالی به صورتی که به اصل مطالب علمی مقالات آسیب نرسد، آزاد است.
 6. ﻣﻘﺎﻻﺕ دریافتی ﺗﻮﺳﻂ دبیران تخصصی، داوران و هیات تحریریه ﻣﺠﻠﻪ مورد بررسی قرار می‌گیرند. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻲ نیاز ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻪ نویسنده ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ارسال می‌شود. تصمیم نهایی ﺑﺮﺍﻱ پذیرش یا عدم پذیرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ هیئت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ اتخاذ می‌شود.
 7. نقل و اقتباس از مطالب نشریه (نوشته، نمودار و جدول) با ذکر دقیق و کامل منبع آزاد است.
 8. نسخه نهایی مقالات باید در قالب فایل WORD آماده شده باشند. انتظار می رود دقت کافی در استفاده از تمامی منابع و مآخذ در متن و انطباق آن با فرمت الگو صورت گیرد.
 9. پس از ثبت مقاله یک نامه الکترونیکی به عنوان رسید ثبت مقاله برای نویسندگان ارسال می‌شود.
 10. نام و مشخصات نویسندگان در فایل ارسالی درج نشود. اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در فرم "تعهدنامه اخلاقی نویسندگان" آمده است بعد از پذیرش مقاله توسط ویراستار درج خواهد شد.
 11. بعد از ارسال مقاله امکان تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان نیست مگر با موافقت کتبی همه نویسندگانی که اسامی آنها در فرم "تعهدنامه اخلاقی نویسندگان" درج شده است.

تاریخ ایجاد 1400/10/01