اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید محمد

عمران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

rdkhatam.com

سردبیر

مهندس ابوالقاسم مظفری

- -

پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء
stcihu.ir

مدیر اجرایی

سعید زردار

- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

szsaeidyahoo.com

کارشناس نشریه

حامد طبرزدی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

havafaza.ihugmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد مردانی شهر بابک

-

stcihu.ir

دکتر محسن محسنی شکیب

دکترای هوافضا -

stccihu.ir
09124832675

دکتر امیر حصیرچی

عمران دانشگاه جامع امام حسین(ع9

info.measejyahoo.com

دکتر مجید کیانی

- -

stcccihu.ir

دکتر جواد زارع پور

عمران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

rdkhatam.com

دکتر حمید خدادادی

-

stccccihu.ir

دکتر مهدی خرقانی

- -

stccccccihu.ir

دکتر حسین قربانی

- -

sttcihu.ir

مهندس ابراهیم جمشیدی کهساری

- -

stccccccccihu.ir

مهندس احسان پیرولی

- -

stttcihu.ir
-

مهندس مهدی دوستی

- -

sttttcihu.ir

مهندس سجاد زنگنه

- -

sttttttcihu.ir

مهندس سید حسن حسینی نیک

- -

sttttttttcihu.ir

مهندس علیرضا صادقیان فر

- -

sttccihu.ir