استفاده از تحلیل های چندمتغیره و مولتی فرکتال در شناسایی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی مرتبط با کانی زایی در نمونه های رسوب آب راه های منطقه دولت آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کاربردی و خودکفایی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء‌

چکیده

در این مطالعه از نتایج آنالیز ژئوشیمیایی نمونههای رسوب آبراههای منطقه دولتآباد، برای شناسایی اثرات ناهنجار مرتبط با کانیزایی کرومیت انبانهای استفاده شده است. به این منظور، نتایج تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی عناصر مس، کروم، نیکل، کبالت، روی، سرب، آرسنیک و طلا توسط روش چند متغیره تحلیل مؤلفههای اصلی مقاوم، مورد بررسی قرار گرفتند. مؤلفه اول معرف ارتباط عناصر مس، کروم، نیکل و کبالت بود. نقشه پراکندگی امتیازات این مؤلفه، ارتباط قابل توجهی را با رخنمون افیولیتها و سنگهای اولترابازیک این منطقه نشان داد. به منظور شناسایی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی از تحلیل مولتیفرکتال سینگولاریتی استفاده شد. از مزایای این روش، توجه همزمان به ویژگیهای الگوهای ژئوشیمیایی از قبیل توزیع آماری، توزیع فضایی، شکل هندسی، خودتشابهی و ثابت بودن مقیاس و پیچیدگی می­باشد. ناهنجاریهای ژئوشیمیایی به­دست­آمده ارتباط بسیار مثبت و قویای را با اندیسهای کرومیت موجود در منطقه نشان دادند که میتوانند به عنوان مناطق مستعد کانیزایی کرومیت در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها