ارزش افزوده فناوری چاه هوشمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری

2 دکتری مخازن هیدروکربوری گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

چکیده

میزان سودد‌هی، افزایش ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی در توسعه میادین، جزو جدایی‌ناپذیر راهبرد شرکت‌های اکتشاف و تولید به­شمار می‌روند. از این رو به­کارگیری فناوری چاه هوشمند با استفاده از ادوات و ابزارهای درون چاهی، این امکان را فرآهم می‌کند تا با پایش لحظه‌ای اطلاعات درون‌چاهی، دید بهتری نسبت به مخزن داشته باشیم و در نهایت موجب افزایش تولید و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی می‌شود. در این تحقیق با معرفی چاه هوشمند، میزان ارزش افزوده به­کارگیری این فناوری بحث و بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها