ارزیابی تمهیدات زیست‌محیطی در احداث تونل انتقال آب بازی‌دراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه حرا

چکیده

در این مطالعه، اهمیت ارزیابیهای زیست­محیطی در اجرای پروژه­های عمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تونل انتقال آب بازی­دراز به عنوان یک پروژه شاخص در رعایت الزامات زیست­محیطی توانسته است با تهمیدات در نظر گرفته شده برای عواملی مانند (آلودگی آب، پسابها، آلودگی خاک، انتشار مواد روغنی، آلودگی هوا و آلودگی صوتی) سرآمد گردد و راه­کارهایی مانند: انتخاب روش حفاری مناسب، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، خاک­برداری بهینه، درخت­کاری، ساماندهی باطله حفاری و... را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها