بررسی ویژگی‌ها و کاربری شناورهای مختلف در ساخت سازه‌های توده سنگی در دریا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندس عمران

2 دکترای سازه‌های دریایی

چکیده

ساخت سازه‌های مختلف در دریا با توجه به شرایط و محدودیت‌های محیط دریایی، از صعوبت خاصی در مقایسه با ساخت سازه‌ها در خشکی بر‌خوردار است؛ و به همین جهت نیازمند امکانات و تجهیزات مخصوص به خود می‌باشد. سازه‌های توده‌سنگی نیز از انواع سازه‌هایی هستند که در دریا و برای مقاصد مختلف احداث می‌شوند؛ و در صورتی­که ساخت آن­ها از خشکی میسر نباشد، استفاده از شناورهای مختلف برای احداث آن­ها اجتناب­ناپذیر می‌باشد. انتخاب صحیح شناور یا شناورهای مورد نیاز برای احداث یک سازه توده‌سنگی در دریا به مواردی نیاز دارد نظیر ویژگی‌های عملیاتی شناورها، نیازهای اجرایی سازه مورد نظر برای ساخت و ملاحظات مؤثر در هزینه به­کارگیری شناور؛ و عدم توجه به این موارد ممکن است باعث بروز مشکلات و نتایج نامطلوب در روند اجرای پروژه و همچنین تحمیل هزینه‌های بیشتر به آن گردد. با توجه به تخصصی و محدود بودن برخی از شناورهای مورد استفاده برای ساخت این سازه‌ها و عدم وجود منابع کافی در این خصوص، در این مقاله سعی بر این است که با تحقیقاتی که درمورد این شناورها صورت گرفته است ضمن معرفی آن­ها، الگوی مناسب جهت به­کارگیری و کاربری پیشنهادی برای هریک از این شناورها در ساخت انواع سازه‌های توده‌سنگی در دریا ارائه گردد.  

کلیدواژه‌ها