روش بالا به پایین Top Down Method در اجرای سازههای زیرزمینی مطالعه موردی: شفت میان تونلی M7N7 خط 7 مترو تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد گرایش زلزله، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده

از نقطه نظر پایدارسازی جداره­ها و مهار گود، روش­های مختلفی برای اجرای یک سازه زیرزمینی وجود دارد. به طور کلی اجرای یک سازه زیرزمینی می­تواند با روش­های ساخت پایین به بالا (BottomUpMethod(BUM)) یا بالا به پایینTopDownMethod(TDM)) انجام شود. در روش پایین به بالا (BUM)، با اجرای سازه نگهبان، امکان دسترسی به تراز­ اجرای فونداسیون میسر شده و با اجرای فونداسیون، سازه اصلی از پایین به سمت بالا تا سطح زمین و بالاتر از آن اجرا می­شود. این روش، به روش سنتی موسوم بوده و در اغلب پروژه­های شهری و غیرشهری در کشور ما تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. روش نوینی که امروزه در کشورهای پیشرفته و به­منظور حذف هزینه­های اجرای سازه نگهبان موقت (که عموماً تنها در حین اجرا استفاده داشته و پس از اجرای کامل پروژه بخشی از آن مدفون، برچیده و معیوب و بلااستفاده خواهد شد) مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش ساخت بالا به پایین (TDM) نامیده شده است. در این روش، عملیات با اجرای سازه اصلی شروع می­شود و این سازه به نحوی طراحی و اجرا می­شود، که هم به عنوان سازه نگهبان و هم سازه اصلی شرایط لازم کوتاه مدت و بلند مدت را فراهم خواهد کرد. استفاده از سیستم TDM نیازمند طراحی و اجرای پیچیده­تر می­باشد، ولی استفاده از این روش به­صورت محسوسی از هزینه و زمان اجرای پروژه کاسته و می­تواند ایمنی را نیز افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها