اصول و فنون مذاکره در پروژههای عمرانی و ثبت قراردادها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تخصصی نیروگستر

چکیده

توانمندی و مهارت سخن گفتن و اقناع طرف مقابل، یکی از دقیق‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد ارتباط است؛ و از مهمترین موضوعات در هر ارتباطی، چه ارتباطات کاری و چه غیرکاری، نحوه مذاکره و کسب نتایج مطلوب از مذاکرات است؛ و اگر مدیران مهارت و هنر مذاکره را فراگرفته باشند، به سرعت به سمت پله‌های پیشرفت، گام خواهند نهاد. در این مقاله کوشش شده است که با توجه به اهمیت نحوه مذاکرات در جلسات اداری که لازمه هر تعامل است، مطالبی کاربردی برای به­دست آورن تصمیمات رضایتمندانه و توافقی است کاملاً آگاهانه ذکر شود، که چگونه اعضای یک جلسه کاری و یا مدیران هر سازمانی  می­توانند در چارچوب قواعد مذاکره، بهترین نتیجه را کسب کنند و از مهارتها و روش‌هایی نظیر طرح‌ریزی مذاکره، روانشناسی افراد، استفاده از محرک‌ها برای همسویی طرف مقابل و ... بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها