بررسی تاثیر سایش تیغه ها بر عملکرد دستگاه حفاری مکانیزه تونل (مطالعه موردی، قطعه 2 تونل انتقال آب کانی سیب به دریاچه ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مکانیک سنگ- دانشکده فنی - دانشگاه تربیت مدرس

2 مدیر پروژه تونل انتقال آب کانی سیب

3 مدیر عامل هلدینگ تخصصی نیرو، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

4 مدیر عامل موسسه فاطر، هلدینگ نیرو

چکیده

تیغه‌های حفاری بعنوان یکی از تاثیرگذارترین اجزاء در فرآیند برش سنگ توسط دستگاه‌حفاری مکانیزه تونل (TBM) می‌باشد که بر اثر سایش از حالت بهینه خود خارج شده و راندمان عملیات حفاری را تحث تاثیر قرار می‌دهد. لذا در صورت رسیدن مقدار سایش تیغه‌ها به یک حد بحرانی، باید نسبت به تعویض و جایگزنی آن اقدام شود ولی در پروژه‌های اجرایی بعضاَ به دلایل مختلفی همچون کاهش زمان خواب دستگاه و کاهش تعداد تیغه‌های مصرفی، این مهم با تاخیر صورت می‌پذیرد. لذا در این مطالعه هدف بررسی تأثیر سایش تیغه‌ها بر روی پارامترهای عملیاتی ماشین حفر تونل مانند نیروی پیشران، گشتاور، نرخ نفوذ و انرژی ویژه و همچنین تأثیر بر سرعت پیشروی و زمان نهایی اجرای پروژه می‌باشد. بدین منظور پارامترهای اپراتوری دستگاه حفاری تونل انتقال آب کانی سیب پس از تعویض تیغه‌های مستهلک مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد پس از تعویض تیغه‌های سایش یافته، میانگین نیروی رانش 11 درصد کاهش می‌یابد این در حالی است که گشتاور 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، افزایش متوسط 25 درصدی در نرخ نفوذ نیز قابل مشاهده است. این بدان معناست که با تعویض به موقع تیغه‌های مستهلک، زمان کل عملیات حفاری با فرض ضریب بهره‌وری 30 درصدی عملیات، حدود 20 درصد کاهش می یابد و تعلل در تعویض تیغه‌های مستهلک هزینه‌های قابل توجهی را به پروژه تحمیل می‌نماید که قابل مقایسه با مقدار ناچیز هزینه‌های تامین تیغه‌های صرفه‌جویی شده نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها