شناسایی آسیب در رشته های کابل فلزی پیش تنیده پس کشیده برای پل های بتنی پیش تنیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 مسیول کارگروه های تخصصی پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیا

چکیده

امروزه پل‌ ها نقش مهمی در شبکه های حمل و نقل ایفا می کنند به طوری که پل های بتنی پیش تنیده به روش پس کشیده یکی از رایج ترین روش های ساخت و ساز است که به منظور رفع نیازهای زیرساختی تهیه شده اند. از آنجا که این نوع پل ها در زمان بهره برداری تحت تاثیر آسیب های مختلفی مانند آسیب در رشته های کابل های فلزی پیش تنیده قرار می گیرند؛ لذا پایش وضعیت یکپارچگی آن ها در زمان بهره برداری از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین در این مقاله برای شناسایی آسیب در رشته های کابل های فلزی پیش تنیده از روشی مبتنی بر تغییرات کرنش محوری در صفحه گوه استفاده شده است. بدین منظور ابتدا دو صفحه گوه 19 و 12 رشته ای در نرم افزار ABAQUS مدل شد و نقاط کنترلی برای پایش وضعیت در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از سناریوهای آسیب منفرد و ترکیبی اقدام به بررسی عملکرد معیار شناسایی آسیب مبتنی بر تغییرات کرنش محوری شد. نتایج حاصل نشان می دهد که وجود آسیب در رشته های کابل فلزی به صورت تغییرات کرنش محوری و ایجاد یکسری قله در نقاط نظارتی می شود. به طوری که با نزدیک بودن محل رشته دچار آسیب شده به نقاط نظارتی، میزان تغییرات کرنش محوری شدیدتر خواهد بود. لذا با استفاده از آستانه های مطرح شده برای هر نوع صفحه گوه می توان شماره رشته ای که در کابل فلزی پیش تنیده دچار آسیب شده است را شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها