دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

آنالیز حساسیت پارامترهای اپراتوری حفاری مکانیزه در سنگ گرانیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

محمدحسین علیکاهی؛ منصور صبری


طراحی و ساخت نمونه کنترلرهای آبیاری هوشمند ارزان قیمت مبتنی بر اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

مجید مهدی پور


بهینه‌سازی حفاری میدان‌های نفتی مارون و رامین با استفاده از مدل‌های‌ ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

وحید کشاورز؛ مهدی نظری صارم