دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، خرداد 1400 
ارزیابی مقاومت ساختمان‏ های صنعتی فولادی در معرض آتش‏ سوزی

صفحه 19-31

محمد رسول کفاش بازاری؛ سعید بهروش؛ سید محمد ادهم هاشمی